header banner
Default

Raoul Pal, een bekend investeerder, voorspelt een enorme stijging van de prijzen van Solana


Solana (SOL) is een altcoin die recent veel in de schijnwerpers staat. Op het moment van schrijven is de waarde van SOL in slechts een week met 28,5% toegenomen. Volgens de gerenommeerde macro-econoom Raoul Pal heeft Solana een rooskleurige toekomst voor de boeg.

Ondanks de crash van FTX, waarbij SOL een van de grootste waardedalingen kende en zelfs onder de $10 dook, is Raoul consequent positief geweest over het project. Sinds dat dieptepunt is de waarde van de munt met meer dan 170% gestegen. Pal benadrukt dat $30 en $50 cruciale prijsniveaus zijn voor Solana. Om een bepaald technisch patroon af te ronden, moet de munt volgens hem een stabiele waarde van $30 behouden, wat de deur zou kunnen openen naar een potentieel niveau van $50.

$SOL – Ive been extremely bullish all year.

It's up 171% this year and we are about to test the big inverse head and shoulders at $30…. next major resistance would likely be $50, once confirmed. 1/ pic.twitter.com/2I0l92xFTR

— Raoul Pal (@RaoulGMI) October 20, 2023

Inverse Head and Shoulder patroon

Pal refereert aan het “Inverse Head and Shoulders” patroon. Dit technische analysemodel suggereert een trendomkering. Na een initiële daling (linkerschouder) volgt een diepere daling (hoofd) en vervolgens een minder diepe daling (rechterschouder), waarna een aanzienlijke stijging volgt.

Raoul Pal gelooft zelfs dat deze munt een voortrekkersrol kan spelen bij de start van een “crypto zomer” in 2024, wat duidt op een periode van optimisme en krachtige groei in de cryptomarkten.

Heropleving zichtbaar on-chain

Het succes van Solana reflecteert zich ook in on-chain gegevens. Na een dieptepunt in september is er een heropleving zichtbaar met een toename van 20% in actieve adressen over de laatste twee maanden. Met nu bijna 240.000 actieve adressen wijst de groei in netwerkgebruik op een veelbelovende toekomst voor de waarde van de munt en bevestigt het de positieve visie van Raoul Pal.

Gratis 10 euro aan Crypto

Wil je de cryptowereld betreden en wellicht Solana of een andere crypto kopen? Dan hebben we geweldig nieuws voor je! Dankzij een speciale deal tussen Newsbit en Bitvavo, een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke crypto beurzen in Europa, krijgen onze lezers een exclusieve aanbieding.

Als je je aanmeldt bij Bitvavo via de onderstaande knop, ontvang je niet alleen 10 euro gratis, maar betaal je ook geen handelskosten over je eerste 10.000 euro aan transacties.

Sources


Article information

Author: Donald Fisher

Last Updated: 1699466042

Views: 1085

Rating: 4.8 / 5 (50 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Donald Fisher

Birthday: 1974-07-11

Address: 0385 Bailey Gateway Suite 495, Cameronfort, AL 48705

Phone: +3650327811624853

Job: Financial Analyst

Hobby: Raspberry Pi, Skydiving, Calligraphy, Basketball, Origami, Camping, Cycling

Introduction: My name is Donald Fisher, I am a esteemed, capable, dazzling, intrepid, tenacious, brilliant, expert person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.