header banner
Default

Nieuw crypto-project haalt concurrenten in


Eerder dit jaar introduceerde Coinbase Base, zijn eigen layer 2-blockchain waarmee je decentrale apps (dApps) op Ethereum (ETH) kunt zetten. Het was een grote en ook gedurfde zet, maar nu zorgt één enkele app voor een grote groeispurt in het gebruik. Het netwerk is nu zelfs actiever dan grote concurrenten, waaronder Arbitrum, Optimism en zelfs sommige layer-1-protocollen.

Goed nieuws! 🎉 Bitvavo viert kerst en geeft onze lezers gratis BTC, XRP of een andere crypto 🚀 Advertentie Bitvavo

Crypto app voor tokenizen sociale media-accounts

De decentrale app Friend.tech is bedacht om Twitteraccounts (of liever gezegd ‘X-accounts’) te tokenizen, zodat gebruikers een soort aandelen van hun favorieten Twitter-influencers kunnen kopen.

Wie het platform heeft bedacht is niet officieel duidelijk, maar veel mensen denken dat de geheimzinnige programmeur Racer erachter zit.

we started with memecoin summer, devs built tools to make aping memecoins easier and we moved to tg bot summer

gigabrain racer built friend tech to start social fi summer

Memecoins, Bots, Social fi tooling are now coming together to start social summer!

— notEezzy 🧸 (@notEezzy) August 21, 2023

Op 11 augustus werd het netwerk gelanceerd, maar wel voor een exclusieve groep mensen. 11 augustus is bovendien de dag nadat Coinbase officieel het mainnet van de Base-blockchain beschikbaar stelde.

Uit data van blockchain-analyseplatform Dune blijkt dat de app nu al enorm populair is geworden. Het aantal transacties ligt op het moment van schrijven al op bijna 1,2 miljoen.

Het officiële Twitteraccount van de app constateert zelfs dat alle servercapaciteit al in gebruik is, waardoor het genoodzaakt is om uit te breiden. Volgens DefiLlama staat Friend.tech op de derde plek wat transactiekosten en omzet betreft, met cijfers van respectievelijk 1,4 miljoen dollar en 710.000 dollar.

Dat is zelfs meer dan Tron, een complete Layer 1-blockchain. Die chain verdiende de afgelopen 24 uur namelijk maar 835.000 dollar aan transactiekosten.

Advertisement

Crypto-project Base opeens veel populairder

VIDEO: Crypto prices for 2024 / Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, Polkadot, Cardano
Crypto news BTC | ETH

Dankzij deze app is het gebruik van Base eveneens enorm toegenomen. Volgens de explorer van het netwerk heeft het gisteren 901.000 transacties verwerkt. Dat is bijna dubbel zoveel als dat van concurrent Arbitrum (ARB) en meer dan dubbel zoveel als dat van Optimism (OP).

We moeten ook benadrukken dat Base is gebouwd op Optimism. Als Coinbase’ blockchain groeit, dan groeit Optimism dus uiteindelijk mee.

De introductie van Base ging echter niet zonder problemen. Vlak na de introductie van de bètafase liep de blockchain vast door een softwarefout. Gelukkig ging het nog maar om de vroege fase. Inmiddels is het mainnet geïntroduceerd, die draait momenteel zonder problemen.

Post Views: 13

Sources


Article information

Author: Richard Gill

Last Updated: 1703046003

Views: 943

Rating: 4.5 / 5 (62 voted)

Reviews: 98% of readers found this page helpful

Author information

Name: Richard Gill

Birthday: 1984-09-18

Address: 7686 Amy Field, Lake Allison, WA 81137

Phone: +4339840455361248

Job: Social Worker

Hobby: Magic Tricks, Bird Watching, Telescope Building, Calligraphy, Metalworking, Beer Brewing, Scuba Diving

Introduction: My name is Richard Gill, I am a talented, welcoming, valuable, priceless, persistent, bold, important person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.